24 Νοε 2011

Oύτε η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων συμφωνεί με το Σχέδιο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ!

by antigoldgreece

                       eforeia-neoteron1 eforeia-neoteron2
Το έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας που παρουσιάζουμε είναι γνωμοδότηση για την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΠΠΕ) της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ που κατατέθηκε το 2006. Η Υπηρεσία “δεν είναι σε θέση να συνηγορήσει για τις προβλεπόμενες επεμβάσεις”, επειδή “με αυτές θα προκύψουν αλλοιώσεις εν πολλοίς μη αναστρέψιμες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον με ιστορικό χαρακτήρα”. Σαφέστατο.
Το έγγραφο αναφέρεται στα “έχοντας υπ’όψιν” της ΠΠΕΑ του 2009, όμως στην Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του 2011 δεν περιλαμβάνεται καμία γνωμοδότηση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ. Μήπως δεν αρέσουν οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις;