12 Νοε 2011

Δίψα για χρυσό - Pascua Lama

Για να βλέπουμε και να μαθαίνουμε τι σκοπεύουν να κάνουν στην περιοχή μας.....

            

                                        από http://enpoarneas.blogspot.com/