25 Φεβ 2011

«Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός είναι εγκυρότατη και θα γίνει»

Η απαντηση μεσω http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=41273
απο τον προεδρο  της Άκτωρ και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, Δημήτρη Κούτρα.

   Τι διαμηνύει μέσω της Voria.gr o πρόεδρος του Άκτωρα και της Ελληνικός Χρυσός, Δ.Κούτρας μετά την απόφαση της Κομισιόν, που κρίνει ότι η εταιρεία έλαβε από το Δημόσιο επιδοτήσεις ύψους 15 εκατ.ευρώ για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

της Αθανασίας Μπίδιου
abidiou@voria.gr

«Η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός δεν κινδυνεύει. Είναι εγκυρότατη και θα γίνει», διαμηνύει μέσω της Voria.gr ο πρόεδρος της Άκτωρ και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός, Δημήτρης Κούτρας με αφορμή την απόφαση της Κομισιόν σύμφωνα με την οποία η εταιρεία πρέπει να επιστρέψει στο Δημόσιο επιδοτήσεις ύψους 15 εκατ. ευρώ για την απόκτηση το 2003 των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Το ποσό, το οποίο θεωρείται επιδότηση από την ΕΕ αφορά στη διαφορά της τιμής κτήσης από την αγοραία αξία των μεταλλείων.

Σύμφωνα με τον κ.Κούτρα, το ελληνικό κράτος και η Ελληνικός Χρυσός, στην οποία συμμετέχουν η καναδική μεταλλευτική European Goldfields και ο όμιλος Ελλάκτωρ θα προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Κομισιόν. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το σημαντικότερο μήνυμα που προκύπτει από την απόφαση της Κομισιόν είναι ότι η μεταβίβαση του ενεργητικού των μεταλλείων Κασσάνδρας από την TVX Hellas στην Ελληνικός Χρυσός ήταν καθ' όλα νόμιμη καταρρίπτοντας έτσι τα επιχειρήματα των προσφευγόντων κατά της εταιρείας στην Κομισιόν. Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία, όπως επισημαίνει ο κ.Κούτρας, ενόψει και της τελικής έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το project της ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας, ύψους άνω του 1 δισ.ευρώ. Το project αφορά στην εκμετάλλευση χρυσού αλλά και χαλκού, ψευδαργύρου, μολύβδου και αργύρου.
«Μια επένδυση ύψους 1 δισ.ευρώ, όπως αυτή που προωθούμε στη Χαλκιδική δεν πονάει από 15 εκατ.ευρώ. Ωστόσο, θεωρούμε ότι η απόφαση είναι άδικη και πιστεύουμε ότι στο τέλος -έστω και αν είναι μετά από 10 χρόνια- θα κερδίσουμε. Το σημαντικό είναι ότι απόφαση της Κομισιόν αποδεικνύει ότι η παραχώρηση των μεταλλείων από το κράτος στην Ελληνικός Χρυσός είναι εγκυρότατη», υπογραμμίζει ο κ.Κούτρας.
Η απόφαση της Κομισιόν
Σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που γνωστοποιήθηκε χθες η τιμή πώλησης ύψους 11 εκατ.ευρώ των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην Ελληνικός Χρυσός το 2003 ήταν κατώτερη της πραγματικής αγοραίας αξίας τους και, ως εκ τούτου, η εταιρεία έλαβε επιδοτήσεις κατά παράβαση των κανόνων της EE περί κρατικών ενισχύσεων.
Το ύψος της επιδότησης υπολογίστηκε σε 14 εκατ. ευρώ, ενώ δεδομένου ότι η Ελληνικός Χρυσός δεν επιβαρύνθηκε ούτε με φόρους επί των συναλλαγών, το συνολικό ποσό που το Δημόσιο πρέπει να ανακτήσει από τον δικαιούχο ανέρχεται σε 15,3 εκατ. ευρώ, συν τους τόκους.
Όπως αναφέρει η Κομισιόν, η πώληση πραγματοποιήθηκε χωρίς ανοικτό διαγωνισμό ή εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των μεταλλείων από ανεξάρτητο εκτιμητή. Επίσης, η πωλητήρια σύμβαση προέβλεπε απαλλαγή από τους φόρους συναλλαγών. Η Επιτροπή έλαβε σχετική καταγγελία τον Ιούλιο του 2007. Έκθεση σχετικά με την Ελληνικός Χρυσός, η εκπόνηση της οποίας ανατέθηκε λίγο μετά την πώληση, υπολόγισε την αξία των μεταλλείων σε 25 εκατ. ευρώ. Οι φόροι που θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί επί της πώλησης ανέρχονται σε 1,34 εκατ. ευρώ.
Από την πλευρά της εταιρείας υποστηρίζεται ότι η απαλλαγή της μεταβίβασης από την επιβολή φορολογίας προβλεπόταν από τη σύμβαση μεταβίβασης που κυρώθηκε με το Ν.3220/2004. Επίσης, επισημαίνεται ότι τα μεταλλευτικά κοιτάσματα παραχωρούνται για έρευνα και εκμετάλλευση άνευ τιμήματος, ενώ οι Σκουριές χαρακτηρίζονται λανθασμένα από την Κομισιόν μεταλλείο ενώ πρόκειται για κοίτασμα. Επιπλέον η Ελληνικός Χρυσός κατέβαλε το 2003 στην TVX, 11 εκατ. ευρώ, προκειμένου να εξοφληθούν οι οφειλές προς τους εργαζομένους του καναδικού ομίλου, ο οποίος είχε αποφασίσει να σταματήσει να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα.]
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Η Ελληνικός Χρυσός εξέδωσε και επίσημη ανακοίνωση, η οποία αναφέρει:
«Ανακοινώθηκε χθες από την ΕΕ, κατόπιν έρευνας 3,5 ετών, η απόφαση σχετικά με την απόκτηση των Μεταλλείων Κασσάνδρας, η οποία επιβεβαιώνει την εγκυρότητα της συναλλαγής που έχει γίνει μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας μας από το 2003.
Σχετικά με το θέμα αυτό και απαντώντας σε διάφορα δημοσιεύματα επισημαίνουμε τα εξής:
- Η βασική παράμετρος της απόφασης αυτής είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ξεκάθαρα την εγκυρότητα της συναλλαγής και όλων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Ελληνικός Χρυσός ΑΕ.
- Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία υπολογίστηκε πως για την απόκτηση των Μεταλλείων Κασσάνδρας έπρεπε να καταβληθούν επιπλέον 14 εκατομμύρια, τα οποία, σύμφωνα με την Επιτροπή, θεωρούνται ανακτήσιμη κρατική ενίσχυση. Παραδόξως, οι υπηρεσίες της Επιτροπής για τη συγκεκριμένη απόφαση, επικαλούνται έκθεση που συντάχθηκε μεταγενέστερα και υπολογίζουν, μετά από δική τους ερμηνεία, την αξία της συναλλαγής σε 25 εκατομμύρια ενώ, αντιθέτως, η έκθεση αυτή προσδιορίζει αρνητική αξία. Η ερμηνεία αυτή πιθανότατα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης από τα αρμόδια όργανα.
- Η Ελληνικός Χρυσός θα μελετήσει το πλήρες κείμενο της απόφασης όταν αυτή εκδοθεί και θα λάβει όλα τα μέτρα που έχει στην διάθεσή της μεταξύ των οποίων είναι κι η προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Οι όποιες κινήσεις θα γίνουν και σε συνδυασμό με την επίσημη θέση της πολιτείας.
- Σε κάθε περίπτωση δεν επηρεάζεται η επένδυση για τα μεταλλεία Χαλκιδικής που θα φτάσει το 1 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσει πάνω από 1.600 θέσεις εργασίας.»