9 Νοε 2011

Σε Κιλκίς και Σέρρες το ελληνικό... Ελντοράντο

Εκµίσθωση µεταλλευτικών χώρων σε ιδιώτες και αξιοποίηση υλικών για τη νανοτεχνολογία
|||||||| Δώδεκα περιοχές-στόχοι
|||||||| «Δεν ωφελεί η διάλυση του ΙΓΜΕ»
Αποθέµατα
«Θησαυρός» η Βόρεια Ελλάδα