4 Φεβ 2011

Το ΣτΕ δικαιώνει τους αγώνες των κατοίκων του Στανού για το χυτήριο μολύβδου!

 
  Αναστέλλεται ΟΡΙΣΤΙΚΑ πλέον η λειτουργία του Χυτηρίου Ανάκτησης Μολύβδου που βρίσκεται στο Στανό Χαλκιδικής ύστερα από προσφυγή των κατοίκων στις 11-1-2007 στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
   Υπενθυμίζουμε ότι το χυτήριο άρχισε να δραστηριοποιείται  στο Στανό από το 2000 και είχε προκαλέσει την ανησυχία των κατοίκων για υποβάθμιση της αμόλυντης αυτής περιοχής και τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων από τα επικίνδυνα απόβλητα της χύτευσης του μολύβδου. Ο τοξικότατος μόλυβδος είναι γνωστό ότι έχει ολέθριες συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία, ειδικά για τα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον η δραστηριότητα είχε χωροθετηθεί σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη περιοχή,  αφού πολύ κοντά υπήρχαν κτηνοτροφικές μονάδες, βιολογικές καλλιέργειες σιτηρών και καταφύγια θηραμάτων.  Εκτός των παραπάνω η περιοχή είναι σε καθεστώς προστασίας της συνθήκης Ramsar που αφορά τις λίμνες Κορώνεια και Βόλβη.
   Οι κινητοποιήσεις των κατοίκων ξεκίνησαν το Νοέμβριο του 2006 όταν η εν λόγω επιχείρηση υπέβαλε  νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε)  για μηχανολογική και κτιριακή επέκταση , ώστε  να αυξήσει την παραγωγή από 2 τόνους μολύβδου την εβδομάδα σε 10 τόνους την ημέρα!
   Η δυναμική παρουσία των κατοίκων στη συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου αλλά και στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας είχε σαν αποτέλεσμα την απόρριψη της επέκτασης, ενώ τον Ιανουάριο του 2007 γίνεται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση της υπάρχουσας άδειας λειτουργίας του.
  Τον Ιούνιο του 2007 το ΣτΕ διέταξε «την προσωρινή αναστολή εκτελέσεως των προσβαλλόμενων πράξεων μέχρι την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών επί της εκκρεμούσης αιτήσεως αναστολής».
Σήμερα οι κάτοικοι ενημερώθηκαν από τη Δικηγόρο τους κ. Ιωαννίδου Ελεάννα,  ότι το ΣτΕ αναστέλλει  οριστικά  πλέον τη λειτουργία του Χυτηρίου. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και την αιτιολογία της απόφασης σε λίγες μέρες. 


από  http://somporo.blogspot.com