6 Οκτ 2011

Προσεχώς θα μοιράσουμε και ρολόγια ...

Ήρτι ου Ημίρ'ς απ του Κατάαρρρρ,

Πάριι καμήλ'ις


κι άση του μλάαρρρρ...