17 Οκτ 2011

Διαβούλευση για τα νερά

Ελευθεροτυπία, Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2011

Χρειάστηκαν έντεκα χρόνια, πέντε υπουργοί και μερικές παραπομπές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να καταφέρει η χώρα μας να βάλει μπρος τις διαδικασίες συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία που αφορά τα ύδατα.
Πρόκειται για την οδηγία 2000/60/ΕΚ, η οποία καθορίζει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία ποταμών, λιμνών, παράκτιων και υπόγειων υδάτων στην Ε.Ε., στοχεύοντας στο να είναι όλοι οι υδάτινοι πόροι καλής ποιότητας μέχρι το 2015.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε χθες την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας - σχέδια που έπρεπε να είχαν υποβληθεί από τον Δεκέμβριο του 2009.
Η διαδικασία αρχίζει με την κατάρτιση σχεδίων για τη Θεσσαλία, την Ηπειρο και τη δυτική Στερεά. Η διαβούλευση θα στηριχθεί στην ειδική μελέτη που ολοκληρώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ενώ στην πορεία της διαβούλευσης θα πραγματοποιηθούν διάφορες ενημερωτικές δράσεις. Καλούνται, μάλιστα, να καταθέσουν τις θέσεις τους οι κατά τόπους φορείς (περιφέρειες, δήμοι, ΜΚΟ, αγρότες κ.λπ.). Τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής αναμένεται να συμβάλουν στον προγραμματισμό των χρήσεων νερού και στην αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών της χώρας. Παράλληλα με τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος μέσω των σχεδίων διαχείρισης προγραμματίζονται οι χρήσεις νερού για την άρδευση, την ύδρευση, την ενέργεια και την επαγγελματική χρήση (βιοτεχνία, βιομηχανία).
Πληροφορίες για τη διαβούλευση βρίσκονται στην ιστοσελίδα http://wfd.ypeka.gr, όπου επίσης περιλαμβάνονται ενημερωτικά σημειώματα για όλα τα υδατικά διαμερίσματα.
Τα σχέδια διαχείρισης τίθενται σε διαβούλευση για περίοδο 6 μηνών πριν από την οριστική διαμόρφωση.