20 Οκτ 2011

Δημόσια διαβούλευση για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης μεταλλευτικών χώρων σε Κιλκίς και Ροδόπη

 by antigoldgreece

Δημόσια Διαβούλευση επι του κειμένου τριών (3) Διεθνών ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών για τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης δημόσιων μεταλλευτικών χώρων στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στις Γεωγραφικές Ενότητες Κιλκίς και Ροδόπης. Ανοιχτή στο κοινό από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου εδώ.
Από το κείμενο της προκήρυξης (σε μορφή pdf εδώ) απουσιάζουν τόσο τα στοιχεία των  υπό εκμίσθωση χώρων (γεωγραφικές συντεταγμένες, εμβαδό) όσο και οι λεπτομερείς χάρτες. Προφανώς κατά το ΥΠΕΚΑ τα στοιχεία αυτά δεν αφορούν τους πολίτες που καλούνται σε “διαβούλευση”, αλλά μόνο τους ενδιαφερόμενους “επενδυτές”.
Oι χάρτες που καταδέχτηκε να δώσει στη “διαβούλευση” το ΥΠΕΚΑ – με τόσο άθλια ανάλυση που δεν φαίνεται τίποτε – καθώς και λίγα στοιχεία για τον κάθε έναν από αυτούς τους χώρους αντιγράφονται παρακάτω.
 

Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Πολύκαστρου – Σκρα (μικτά θειούχα) και Μαύρου Δέντρου (μολυβδαίνιο) Κιλκίς

Ο Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Πολυκάστρου – Σκρα βρίσκεται στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας στο Νομό Κιλκίς, περίπου 25 χιλιόμετρα ΒΔ της Αξιούπολης. Το κοιτασματολογικό ενδιαφέρον του ΔΜΧ, μετά από συστηματική έρευνα του ΙΓΜΕ, εντοπίζεται στα βέβαια αποθέματα 4.700.000 τόνων με 7,7% Ψευδάργυρο και Μόλυβδο, που περιέχουν 113.000 τόνους Μολύβδου, 172.000 τόνους Ψευδαργύρου και 80 τόνους Αργύρου.
Τα δυναμικά αποθέματα εκτιμώνται σε 12.000.000 τόνους με 7,5% Ψευδάργυρο και Μόλυβδο. Η «IN SITU» αξία των περιεχομένων μετάλλων Μολύβδου, Ψευδαργύρου και Αργύρου στα βέβαια αποθέματα, ανέρχεται περίπου σε 1 δις Ευρώ και στα δυναμικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα σε 2,5 δισ. Ευρώ.
Σε σχέση με τις σημερινές προοδευτικές τάσεις της αγοράς και την διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση σε κρίσιμα μέταλλα, προτείνεται η διερεύνηση για την παρουσία Ινδίου και Γερμανίου, που συχνά εμπλουτίζονται στα μικτά θειούχα κοιτάσματα τύπου Πολυκάστρου.
Στον ίδιο διαγωνισμό εντάσσεται και το κοίτασμα Μολυβδαινίου στην γειτονική περιοχή του Μαύρου Δέντρου, με δυναμικά αποθέματα περιεχομένου Μολυβδαινίου αξίας «IN SITU» περίπου 0,2 δισ. Ευρώ.
Στην περιοχή αυτή η παρουσία Χαλκού και Βολφραμίου χρίζει περαιτέρω ερευνητικού ενδιαφέροντος.

Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Βάθης – Γερακαρίου και Ποντοκερασιάς (χρυσός-χαλκός) Κιλκίς

Στο Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο Βάθης – Γερακαριού, το οικονομικό και επενδυτικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στην παρουσία κοιτασματολογικών συγκεντρώσεων Χαλκού και Χρυσού σε μία ευρεία περιοχή.
Ο εν λόγω ΔΜΧ βρίσκεται στο Νομό Κιλκίς, στην περιοχή των Δ.Δ. Τέρπυλλου, Βάθης, Ευκαρπίας, Γερακαρίου, Κεντρικού Μυλοχωρίου – Αντιγόνειας του Δήμου Κιλκίς.
Τα βεβαιωμένα αποθέματα, βάσει προηγούμενων ερευνητικών εργασιών του ΙΓΜΕ, ανέρχονται συνολικά σε 28.000.000 τόνους με 0,4% Χαλκό και 0,9 γρ./τόνο Χρυσό, ενώ τα δυναμικά (potential resources) σε 180.000.000 τόνους με τις ίδιες περιεκτικότητες.
Η ακαθάριστη αξία των περιεχόμενων μετάλλων (gross metal value) Χαλκού και Χρυσού στα βέβαια αποθέματα ανέρχεται «IN SITU» περίπου 1,5 δισ. Ευρώ, ενώ στα δυναμικά εκμεταλλεύσιμα αποθέματα η αξία αυτή πλησιάζει τα περίπου 7,0 δισ. Ευρώ.
Στη μελλοντική εξέλιξη της περιοχής αυτής θα πρέπει να συμπεριληφθεί το πρόσθετο αποθεματικό δυναμικό των 4,0 δισ. Ευρώ που αναμένεται να προκύψει από τις έρευνες του ΙΓΜΕ στο γειτονικό κοίτασμα της Ποντοκερασιάς στο πλαίσιο σχετικού έργου του ΕΣΠΑ.

Δημόσιος Μεταλλευτικός Χώρος Καλλυντηρίου Ροδόπης

Στο Δημόσιο Μεταλλευτικό Χώρο Καλλυντηρίου, το κοιτασματολογικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στην παρουσία μεταλλοφορίας Αντιμονίτη και των περιεχομένων μετάλλων Αντιμονίου, Μολύβδου, Ψευδαργύρου, Χαλκού και Αργύρου, ενώ στον ευρύτερο ΔΜΧ υπάρχουν ενδείξεις και για μεταλλοφορία Χρυσού. Ο εν λόγω ΔΜΧ βρίσκεται στην περιοχή Άνω Δροσίνης Καλλυντηρίου του Δήμου Αρριανών του Ν. Ροδόπης.
Η αξία σε περιεχόμενα μέταλλα αντιμονίου, αργύρου και χρυσού στα δυναμικά αποθέματα ανέρχεται «IN SITU» σε περίπου 0,5 δις. Ευρώ.
Συνολικά η αξία των περιεχόμενων μετάλλων «IN SITU» και στους τρεις ΔΜΧ είναι περίπου 2,5 δις. Ευρώ στα βέβαια αποθέματα και 10 δις. Ευρώ στα δυναμικά αποθέματα.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, περίπου το 60-65 % των παραπάνω εκτιμήσεων αποτελεί την καθαρά αξία (net return) και σε κάθε περίπτωση αυτό ισχύει μόνο όταν πρόκειται για καθετοποιημένη μεταλλευτική – μεταλλουργική δραστηριότητα.
Δυναμικά αποθέματα θεωρούνται αυτά των οποίων η εκμετάλλευση είναι δυνατή τόσο στις σημερινές συνθήκες αγοράς, όσο και στο μέλλον.
Βέβαια αποθέματα θεωρούνται αυτά που είναι κοιτασματολογικά εκμεταλλεύσιμα για βιώσιμη και παραγωγική εξόρυξη με τις σημερινές οικονομικές συνθήκες.


και ακόμα ένα αρθρο απο την ελευθεροτυπία για το ίδιο θεμα
Ελευθεροτυπία, Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2011

Σε διαβούλευση διαγωνισμοί εκμίσθωσης τριών μεταλλείων

Διεθνείς πλειοδοτικούς διαγωνισμούς για την εκμίσθωση τριών μεταλλευτικών χώρων στη Βόρεια Ελλάδα, όπου έχουν εντοπιστεί απολήψιμα κοιτάσματα μετάλλων αξίας 2,5 δισ. ευρώ, προτίθεται να προκηρύξει το επόμενο διάστημα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Οι τρεις δημόσιοι μεταλλευτικοί χώροι βρίσκονται στο Καλλυντήρι του Νομού Ροδόπης, στο Γερακάρι Βάθης και στο Πολύκαστρο - Σκρα του Νομού Κιλκίς, όπου έχουν εντοπιστεί χρυσός, άργυρος, ψευδάργυρος, χαλκός, μόλυβδος, αντιμονίτης κ.ά. Η συνολική αξία των εκτιμώμενων απολήψιμων κοιτασμάτων ανέρχεται, σύμφωνα με το υπουργείο, στα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ η συνολική αξία των δυναμικών αποθεμάτων -δηλαδή αυτών που είναι τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον εκμεταλλεύσιμα- υπολογίζεται στα 10 δισ. ευρώ.
Χθες αναρτήθηκαν για δημόσια διαβούλευση τα στοιχεία και οι όροι των διαγωνισμών, ώστε να υποβληθούν παρατηρήσεις από τους ενδιαφερομένους, πριν ο αρμόδιος υφυπουργός Γιάννης Μανιάτης ξεκινήσει τη διαδικασία για την εκμίσθωση των χώρων.
- Στην περιοχή Πολυκάστρου - Σκρα (Κιλκίς) έχουν εντοπιστεί από το ΙΓΜΕ βέβαια αποθέματα 4,7 εκατ. τόνων αξίας 1 δισ. ευρώ. Περιέχουν 113.000 τόνους, μολύβδου, άλλους 172.000 τόνους ψευδαργύρου και 80 τόνους αργύρου.
- Στην περιοχή Βάθης-Γερακαριού (Κιλκίς) το επενδυτικό ενδιαφέρον εντοπίζεται στην παρουσία χαλκού και χρυσού σε μια ευρεία περιοχή. Τα βεβαιωμένα αποθέματα ανέρχονται σε 28 εκατ. τόνους με 0,4% χαλκό και 0,9 γραμμάρια ανά τόνο χρυσό, αξίας 1,5 δισ. ευρώ, ενώ τα δυναμικά αποθέματα υπολογίζονται σε 180 εκατ. τόνους, αξίας 7 δισ. ευρώ. Στο γειτονικό κοίτασμα Ποντοκερασιάς υπάρχουν πρόσθετα αποθέματα 4 δισ. ευρώ.
- Στο μεταλλευτικό χώρο Καλλυντηρίου στη Ροδόπη υπάρχουν αντιμονίτης, μόλυβδος, ψευδάργυρος, χαλκός και άργυρος, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ενδείξεις για μεταλλοφορία χρυσού. Η αξία τους υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ.
Η εκμίσθωση των δημόσιων μεταλλευτικών χώρων μπορεί να κυμαίνεται από 5 έως 30 χρόνια. Στις προτάσεις που θα υποβληθούν, μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας με 30% έχει το ύψος του μισθώματος ως ποσοστό επί της τιμής πώλησης του μεταλλεύματος, ενώ ακολουθούν το σχέδιο εκμετάλλευσης (25%), τα αντισταθμιστικά οφέλη υπέρ της τοπικής κοινωνίας, περιλαμβανομένων των θέσεων εργασίας (25%), το ύψος των επενδύσεων (15%), οι δαπάνες και η έρευνα (5%).