19 Φεβ 2011

Απο Ενεργοί Πολίτες Δ. Ε. Αρναίας


Σήμερα και Συγκεκριμένα

Πρόταση για Δημόσιο Ανοιχτό Διάλογο
Προς τους οργανωτές, το συντονιστή και τους εισηγητές

της εκδήλωσης «Η αντικειμενική ενημέρωση είναι χρυσός»

Στο Βελλίδειο Ιδρυμα τη Δευτέρα 21/2/2011, 7 μμ

Αγαπητοί συνανησυχούντες συμπολίτες της Πρωτοβουλίας Πολιτών Δήμου Αριστοτέλη,

Δεν είναι κακό που οι οργανωτές της εκδήλωσης δανειστήκατε ανάποδα το λογότυπο της πρόσφατης εκδήλωσής μας στις 13 Φεβρουαρίου στην Αρναία ‘η σιωπή δεν είναι χρυσός’, γεγονός και το οποίο προκάλεσε αυτή την παρέμβασή μας.

Δεν είναι κακό που οι οργανωτές πήρατε την πρωτοβουλία. Με ένα όμως καλοπροαίρετο ερώτημα: εθελοντικά; Σαν και μας; Αν ναι τότε είστε ισάξιοι διοργανωτές και ενεργοί πολίτες σαν και μας.

Δεν είναι κακό που γίνεται ενημέρωση για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, αλλιώς δεν θάταν πλούτος.

Δεν είναι κακό που η κοινωνία αγωνιά, προβληματίζεται και επιζητά ενημέρωση, αλλιώς θάταν κοιμώμενη.

Δεν είναι κακό που η επιστημονική κοινότητα ενσκύπτει στο πρόβλημα, αλλιώς δεν θάταν πρόβλημα.

Όμως,

Δεν είναι καλό να κρύβεται η ειδικότητα πίσω απ’ τη γενικότητα.

Ο ειδικός τίτλος που παραπέμπει άμεσα σε εξόρυξη και μεταλλουργία χρυσού ΤΩΡΑ, ακυρώνεται από τη γενικόλογη θεματολογία σε αόριστους χρόνους και τόπους.

Για να είμαστε καθαροί απ’ την αρχή: το δίλημμα εκμετάλλευση ή όχι του ορυκτού πλούτου, και όχι μόνο, είναι κατά την ταπεινή μας γνώμη απόλυτα πλαστό. Άλλοτε είναι καλό, άλλοτε κακό. Εξαρτάται από το πως γίνεται, πού γίνεται και πότε γίνεται.

Σήμερα η εξόρυξη ορυκτών στη Βόρεια Ελλάδα έχει όνομα και συγκεκριμένα λέγεται ‘εξόρυξη χρυσού σε ψηγματική χρυσοφορία’.

Σήμερα στη βόρεια Χαλκιδική με τα περίφημα δάση, τα νερά, τις θάλασσες και τον πολιτισμό της, λέγεται συγκεκριμένα ‘εξόρυξη χρυσού σε ψηγματική χρυσοφορία και σε γεωλογικό υπόβαθρο με θείο, αρσενικό και βαρέα μέταλλα + Διαβαλκανική μεταλλουργία χρυσού’.

Σήμερα στο δήμο Αριστοτέλη υπάρχει μια συγκεκριμένη τραυματική εμπειρία από το περελθόν με συγκεκριμένες πληγές που χαίνουν χωρίς κάποιος να νοιάζεται για να κλείσουν.

Σήμερα υπάρχει και μια συγκεκριμένη εταιρεία με ένα συγκεκριμένο ‘προφίλ’ και η οποία έχει καταθέσει ένα συγκεκριμένο Επενδυτικό Σχέδιο Ανάπτυξης και μια συγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σήμερα έχει απεμποληθεί μια πολλάκις υποσχεθείσα από την πολιτεία Δημόσια Διαβούλευση.

Σήμερα η παραπάνω συγκεκριμένη πραγματικότητα θέτει και συγκεκριμένα ερωτήματα όπως ενδεικτικά:

1. Καλύπτει η ΜΠΕ με επαρκή επιστημονική και τεχνική πληροφόρηση όλα τα θέματα που θίγει; Μήπως υπάρχουν ασάφειες και αμφιλεγόμενες προσσεγγίσεις και ποιες;

2. Ποιές είναι οι πραγματικά ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και ποιες οι μέγιστες σε περίπτωση αστοχιών και ατυχημάτων;

3. Ποιές βλάβες στο περιβάλλον είναι μη αναστρέψιμες και πόσο;

4. Πόσο και πως θα επηρρεαστούν οι υδατικοί πόροι της περιοχής και της Χαλκιδικής;

5. Θα γίνει χρήση κυανιούχων, πού και σε τι βαθμό; Ποια η πολιτική διαχείρισής τους;

6. Πως θα επηρρεάσει η ιπτάμενη σκόνη τις δραστηριότητες στις γύρω περιοχές;

7. Πόσο και για ποιον λόγο θα επηρρεαστούν τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και οι θάλασσες από όξινες απορροές και απορροές βαρέων τοξικών μετάλλων;

8. Είναι δυνατή και σε τι βαθμό αποκατάσταση με λιθογόμωση αλεσμένων υλικών εξόρυξης και μετά από χημική επεξεργασία;

9. Ποια η πολιτική διαχείρισης των τεραστίων ποσοτήτων απόβλητου αρσενικού;

10. Ποια η πολιτική διαχείρισης οξειδίων του θείου και αρσενικού στην ατμόσφαιρα από τη μονάδα μεταλλουργίας;

11. Πως θα γίνει η τελική ανάκτηση του χρυσού στη μονάδα μεταλλουργίας;

12. Πόσο μπορούν να χωρέσουν στην περιοχή τέσσερις τεράστιες επιφανειακές ή/και υπόγειες εμεταλλεύσεις και μια διαβαλκανική μεταλλουργία; Είναι το καθεστώς μεταλλοκτησίας επωφελές;

13. Πότε θα λήξουν οι δραστηριότητες και πως διασφαλίζεται η τήρηση των όποιων περιβαλλοντικών όρων;

14. Ποια η σχέση οφέλους/ζημιάς της τοπικής κοινωνίας, της τοπικής οικονομίας, της εθνικής οικονομίας και του περιβάλλοντος με προέκταση και στο μέλλον;

15. Πως θα διαμορφωθεί το μοντέλο ανάπτυξης της περιοχής στο μέλλον και ποιες αναπτυξιακές δραστηριότητες μπορούν να συνυπάρξουν;Αν τα συγκεκριμένα ερωτήματα απαντηθούν με συγκεκριμένες απαντήσεις (ασχέτως ποιες) στην παραπάνω εκδήλωσή σας τότε θάχετε βάλει ένα ακόμα λιθαράκι στην πολυπόθητη ενημέρωση. Αλλιώς θάναι σαν το «Οι φυτείες καφέ της Β. Ελλάδας και η αξιοιποίησή τους». Ιδωμεν...Θα τολμήσουμε να κάνουμε και μια πρόταση συνεύρεσης με συνδιοργάνωση τριών ανοιχτών εκδηλώσεων σε Ιερισσό, Μεγάλη Παναγιά και Αρναία με τρεις θεματικές ενότητες όπου ισότιμα οι εισηγητές επιλογής των δυο πλευρών θα εναλλάσονται με εισηγήσεις και ερωτήσεις. Ο δήμος Αριστοτέλη θα μπορούσε, αν επιθυμεί, να είναι πάροχος μέσων για καλύτερη διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Εξετάζεται και η δυνατότητα για παρεμβάσεις ανεξάρτητων επιστημονικών φορέων. Οι τρεις θεματικές ενότητες θα μπορούσαν ενδεικτικά να είναι:

1. Διαχείρηση αποβλήτων και αποκατάσταση

2. Υδατικοί πόροι

3. Κοινωνία και οικονομία

Επειδή για μας αυτό είναι πραγματική ενημέρωση ουσίας και όχι μονόλογος, καλούμε όποιον φορέα ή πολίτη του Αριστοτέλη και της Χαλκιδικής συμφωνεί, να προσυπογράψει και να στηρίξει αυτή την πρόταση ανοιχτού διαλόγου. Εκεί θα φανούν όλα! Αρκεί να φτάσουμε μέχρις εκει!Με τιμή

Ενεργοί Πολίτες Δ. Ε. Αρναίας