27 Οκτ 2009

O ΧΡΥΣΟΣ ΜΑΣ ΦΕΡΝΕΙ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ

ΣΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

Η εταιρεία Ελληνικός Χρυσός μετά από την σκανδαλώδη απόφαση-έγκριση του Σουφλιά για ανοιχτή εξόρυξη στην Μεγάλη Παναγία (υπογραφή 24/9/09 παραμονή της παραίτησης της προηγούμενηςκυβέρνησης), ετοιμάζεται να προχωρήσει στην πραγματοποίηση 90 ερευνητικών γεωτρήσεων. βάθους από 400 έως 600μ. σε περιοχές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις μεταλλευτικές
της δραστηριότητες. Με έγγραφό του προς τους Δήμους Παναγίας,Σταγείρων-Ακάνθου, Αρναίας (22/10/09) και χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, ο πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χαλκιδικής ανακοινώνει ότι στην συνεδρίασή του την ερχόμενη Τρίτη 27/10, το Ν.Σ θα λάβειαπόφαση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Ελληνικός Χρυσός για πρόγραμμα ερευνητικών γεωτρήσεων σε περιοχές των τριών Δήμων. Χωρίς να τους έχει σταλεί καν η Μ.Π.Ε.,το έγγραφο καλεί τα Δημοτικά Συμβούλια ή τους Δημάρχους (!) να πάρουν απόφαση για το έργο καινα την αποστείλουν στη Νομαρχία μέχρι την ημερομηνία της συζήτησης.
Από τις 90 γεωτρήσεις περιχαράκωσης του κοιτάσματος - δηλαδή οριθέτησης της περιουσίας τηςεταιρείας - οι 46 θα γίνουν στο Δήμο Παναγίας στις περιοχές Δαμασκηνιά, Κοτρώνια, Αμαξάδες,Τσικάρα, Κάκαβο και Κερασιά, οι 34 θα γίνουν στο Δήμο Αρναίας σε 2 περιοχές, στη Πιάβιτσακαι μεταξύ Βαρβάρας και Στανού και οι 10 στο Δήμο Σταγείρων - Ακάνθου στην περιοχή της Φισώκας.
Ο Δήμος Αρναίας γνωμοδότησε θετικά με αποχή της αντιπολίτευσης. Ο Δήμος Σταγείρων-Ακάνθου έστειλε ήδη την απάντησή του ότι το Δξμοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να λάβει καμία απόφαση αν δεν λάβει γνώση του περιεχομένου της Μ.Π.Ε., που αυτό για το Νομαρχιακό Συμβούλιο σημαίνει Θετική γνωμοδότηση. Ο Δήμος Παναγίας μη ανεχόμενος την κοροϊδία από μέρους της εταιρείας, στοέκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που κάλεσε την Κυριακή (25/10), πήρε ομόφωνα την απόφαση την οποία θα γνωστοποιήσει την Τρίτη 27/10/09 στο Ν.Σ., ότι δεν θα δεχθεί καμία μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή.