19 Φεβ 2010

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η παρουσίαση της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικης Εκτίμησης/Αξιολόγησης της Ελληνικός Χρυσός στις 20 Φεβρουαρίου στο θέατρο της Μεγάλης Παναγίας αναβάλεται λόγω ασθενείας του εισηγητή Θεοφάνη Παυλίδη.
Η παρουσίαση θα διεξαχθεί στις 7 Μαρτίου ημέρα Κυριακή.