14 Δεκ 2011

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ: Απόθεση Επικινδύνων Αποβλήτων σε εξορυκτικούς χώρους και δίπλα σε βιομηχανίες που παράγουν ΕΑ

Την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ αρ.18 της 7/12/2011 που καθορίζει τα κριτήρια επιλογής των χώρων απόθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑ) μας την επισήμανε το φιλικό ιστολόγιο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ (Επικίνδυνα απόβλητα: Μια εγκύκλιος με … ερωτηματικά!).

Θεωρούμε ότι η εγκύκλιος αυτή επιβεβαιώνει όσα γράψαμε για μετατροπή του Στρατωνίου σε κεντρική χαβούζα Επικινδύνων Μεταλλευτικών αποβλήτων από όλη τη Β. Ελλάδα. Δεν έχει περάσει βέβαια απαρατήρητο το γεγονός ότι εκείνη η ανάρτησή μας (Εξελίσσεται σχέδιο του ΥΠΕΚΑ για μετατροπή του Στρατωνίου σε κεντρική μεταλλουργία και χαβούζα μεταλλευτικών αποβλήτων όλης της Β. Ελλάδας) ήταν η ΜΟΝΑΔΙΚΗ που δεν σχολιάστηκε από τους λαλίστατους κατά τα άλλα εκπροσώπους των εκμεταλλευτών της Χαλκιδικής, γνωστούς και ως “Πολίτες Αριστοτέλη”.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο (ολόκληρη ΕΔΩ), τα βασικά κριτήρια εντοπισμού των θέσεων που θα υποδεχθούν τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των ΕΑ είναι εν συντομία τα παρακάτω:
Α) Χωροταξική κατανομή της παραγωγής των Επικινδύνων Αποβλήτων
Παραγωγή σηµαντικών ποσοτήτων ΕΑ στη χώρα, η οποία επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες περιοχές, όπως στο Θριάσιο Πεδίο και στην Ανατολική Αττική στην Αττική, στα Οινόφυτα στη Βοιωτία, στην Ανατολική Φθιώτιδα και στην Κεντρική Εύβοια στη Στερεά Ελλάδα, στον άξονα Λάρισας – Βόλου στη Θεσσαλία, στη Σίνδο στην Κεντρική Μακεδονία, στην Πτολεµαΐδα στη Δυτική Μακεδονία, στα παράλια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και στη Μεγαλόπολη στην Πελοπόννησο….
Β) Χωροταξικά κριτήρια


  1. Ο υπό εξέταση χώρος δεν εμπίπτει σε θεσμοθετημένη ζώνη προστασίας όπως: της φύσης και του τοπίου, αρχαιολογικού χώρου ή μνημείου, ούτε εντός της περιοχής θεσμοθετημένων χρήσεων γης.
  2. Δεν βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση ή και επαφής με  περιοχή θεσμοθετημένων χρήσεων γης, με τις οποίες θα έρθει σε σύγκρουση η προτεινόμενη χρήση, όπως: περιοχή κατοικίας, ανάπτυξης τουριστικών δραστηριοτήτων, αναψυχής, γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας κ.α.
  3. Δεν βρίσκεται ανάντι έργου υδροληψίας ή υδρομάστευσης κ.λ.π.
Γ) Λειτουργικά κριτήρια – χωρητικότητα, δυνατότητα επέκτασης, υποδομές της περιοχής κ.λ.π.
Δ) Λοιπά κριτήρια
Επίσης: “Κατά τη διερεύνηση εναλλακτικών θέσεων για την κτασκευή εγκατάστασης διάθεσης ΕΑ, εξετάζονται και  περιοχές εξοφληµένων λιγνιτικών πεδίων, εξοφληµένων ορυχείων µεταλλευµάτων και εξοφληµένων λατοµείων αδρανών,  εφόσον αυτές πληρούν τα προαναφερόµενα κριτήρια….”
Και μετά έρχεται η σημαντική εξαίρεση:
“Η κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας – διάθεσης ΕΑ εντός των γηπέδων βιοµηχανικών εγκαταστάσεων µεγάλου µεγέθους, οι οποίες παράγουν σηµαντικές ποσότητες ΕΑ, (π.χ. µονάδες παραγωγής ενέργειας, χαλυβουργίες, µονάδες παραγωγής αλουµινίου, µονάδες παραγωγής σιδηρονικελίου, εξόρυξης χρυσού κ.α.) προς εξυπηρέτηση αυτών ή και τρίτων, εξαιρείται από τα παραπάνω Α, Β, Γ και Δ κριτήρια”.
Τι μας λένε τα παραπάνω;
  1. Αναγνωρίζεται ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ότι οι μεταλλουργικές εγκαταστάσεις αλουμινίου, σιδηρονικελίου κλπ – και φυσικά οι μεταλλουργίες χρυσού – παράγουν σημαντικές ποσότητες ΕΑ.
  2. Η εγκύκλιος φωτογραφίζει ως χώρους απόθεσης των ΕΑ τα μεταλλεία, λατομεία και λιγνιτικά πεδία, όχι μόνο για τα δικά τους απόβλητα αλλά και για τα απόβλητα τρίτων.
  3. Κανένα από τα χωροταξικά κριτήρια, όπως η ύπαρξη άλλης θεσμοθετημένης χρήσης γης, η γειτνίαση με αρχαιολογικό χώρο, η θεσμοθετημένη ζώνη προστασίας της φύσης, η απόσταση από οικισμούς, από πηγές υδροληψίας, από υδατικούς πόρους κ.λ.π. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ για περιοχές όπως τα Μεταλλεία Κασσάνδρας όπου ήδη παράγονται σημαντικές ποσότητες Επικινδύνων Αποβλήτων.
…με άμεσες επιπτώσεις:
  • Ο τεράστιος χώρος απόθεσης Επικινδύνων Αποβλήτων που προγραμματίζει να κατασκευάσει η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ στο Στρατώνι (Κοκκινόλακκα)  θα μπορεί να δέχεται  ΕΑ και από άλλες πηγές. Άλλωστε έχει ήδη δρομοληθεί να γίνεται στο Στρατώνι η μεταλλουργική επεξεργασία συμπυκνωμάτων από όλη τη Β. Ελλάδα και η τελική απόθεση των ΕΑ τους.
  • Για όποιον αναρωτιέται σε τι χρήση είναι δυνατόν να αποδοθεί μετά το πέρας της εκμετάλλευσης ένας επιφανειακός κρατήρας μεταλλείου, ιδού η απάντηση από το ΥΠΕΚΑ: “ιδανικός” τόπος για απόθεση Επικινδύνων Αποβλήτων!
Να σημειώσουμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν μόνο δύο αδειοδοτημένοι χώροι Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ):
1. ΧΥΤΕΑ ΔΕΗ (ΧΔΒΑ Καρδιάς)
2. ΧΥΤΕΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Βοιωτία).


 by antigoldgreece