9 Δεκ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: Έναρξη εργασιών υλοποίησης της επένδυσης

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. ανακοινώνει την έναρξη των εργασιών υλοποίησης της επένδυσης όπως αδειοδοτήθηκε με την ΚΥΑ 201745/26.07.2011.
Η πρώτη φάση της υλοποίησης αυτής άφορα την πρόσληψη 250 εργατοτεχνιτών από τον Δήμο Αριστοτέλη με χρονικό ορίζοντα το επόμενο τρίμηνο.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με τα παρακάτω κριτήρια κατά την σειρά που αναφέρονται:
- Εντοπιότητα, με το 90% του προσωπικού να προέρχεται από το Δήμο Αριστοτέλη
- Εμπειρία σε υπόγειες εργασίες
- Προσανατολισμός κατά την αίτηση σε υπόγειες εργασίες
- Ηλικία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ηλικίες από 25 – 35 ετών
- Κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση

Η αξιολόγηση των έμπειρων εργατοτεχνιτών υπογείων έχει ήδη αρχίσει.
Τα προγραμματιζόμενα έργα, η χωροταξική κατανομή των προσλήψεων, οι χρόνοι και τα κριτήρια θα είναι ανηρτημένα στα γραφεία της εταιρείας και κοινοποιημένα την Τετάρτη 14.12.2011.