21 Ιουν 2012

Φασισμός και κρίση, “μεγάλα έργα” και “αποανάπτυξη”: ο ολοκληρωτισμός του κλυδωνιζόμενου καπιταλισμού.

Την Πέμπτη 21 Ιουνίου, στις 8μμ, θα πραγματοποιηθεί στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία Μικρόπολις εκδήλωση-συζήτηση

με εισηγητή τον Anselm Jappe

και θέμα Φασισμός και κρίση, “μεγάλα έργα” και “αποανάπτυξη”: ο ολοκληρωτισμός του κλυδωνιζόμενου καπιταλισμού.

Διοργάνωση: Ανοιχτό Συντονιστικό Θεσσαλονίκης ενάντια στα μεταλλεία χρυσού.