19 Απρ 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη

Τη Μεγάλη Τετάρτη 20 Απριλίου 2011 και ώρα 14:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Ιερισσού, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:
1. Ενημέρωση περί πλειστηριασμών, πορεία αγωγών και παρακρατήσεων. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
2. Ενημέρωση για τα έργα που καταθέσαμε προτάσεις για χρηματοδότηση και η εξέλιξή τους. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
3. Αποδοχή πιστώσεων. ( Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση
του έργου με τίτλο «Σύνδεση Χώρων Ιστορικής Σημασίας και Ανάδειξη του Φυσικού Περιβάλλοντος στην Περιοχή Ολυμπιάς του Στρατονικού Όρους στο Δημόσιο Δάσος Ολυμπιάδας του Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου του Νομού
Χαλκιδικής». ( Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).

5. Υποβολή έκθεσης εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος)
6. Έγκριση της Μελέτης Προσωρινής Σήμανσης για το έργο «Τοποθέτηση Καλωδίων Οπτικών Ινών Α/Κ Αρναίας-Α/Κ Στανού σε Μικροτάφρο». (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
7. Λήψη απόφασης για διεξαγωγή συνεδρίασης στην ιστορική έδρα του Δήμου, την Αρναία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 του Ν.3463/2010 και το άρθρο 5 παρ.5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. του Δήμου μας. (Εισηγ.: κ. Καραστέργιου Ε., Πρόεδρος Δ.Σ.).
8. Ορισμός επιτροπής για την ανάθεση προμηθειών ανταλλακτικών και επισκευής-συντηρήσεως οχημάτων του Δήμου για το 2011. (Εισηγ.: κ. Αυγερινός Ν., Ειδικός Συνεργάτης).
9.  Συμπλήρωση αναπληρωματικών μελών των επιτροπών των αποφάσεων 5/2011, 11/2011 και 19/2011. (Εισηγ.: κ. Αυγερινός Ν., Ειδικός Συνεργάτης).
10. Έγκριση ανακεφαλαιωτικών πινάκων έργων του Δήμου. (Εισηγ.:Τεχνική Υπηρεσία).
11. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου. (Εισηγ.:Τεχνική Υπηρεσία).
12. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του ΦΟ.Δ.Σ.Α. (Εισηγ.: κ. Βαγκλή Ε., Ειδικός Συνεργάτης).
13. Ένταξη στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας έτους 2011. (Εισηγ.: κ. Λαμπρινός Ι., Αντιδήμαρχος).
14. Αποδοχή παραχώρησης του εξοπλισμού και της τηλεφωνικής γραμμής από την ΠΕΧ που αφορά το wifi-hot spot του έργου «Προώθηση & προβολή της χρήσης ευζωνικών δικτύων πρόσβασης μέσω διαδικτυακής πύλης και κινητών συσκευών για την ανάπτυξη του τουρισμού, πολιτισμού & της επιχειρηματικότητας στο νομό Χαλκιδικής, στον οικισμό της Αρναίας και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση μεταβίβασης της τηλεφωνικής γραμμής στον ΟΤΕ.
(Εισηγ.: κ. Λαμπρινός Ι., Αντιδήμαρχος).
15. Λήψη απόφασης ότι οι εργαζόμενοι στο ΚΕΠ Παναγίας εξυπηρετούν διαρκείς και πάγιες ανάγκες. (Εισηγ.:κ. Καραβασιλικός Γ., Αντιδήμαρχος).
16. Οικόπεδο Ολυμπιάδας. (Εισηγ.: κ. Κατσαβαβάκης Κων/νος, Αντιδήμαρχος).
17. Δημοπράτηση του υπ. αρ. 5 καταστήματος ΟΕΚ της Τ.Κ. Στρατωνίου. (Εισηγ.: κ. Κατσαβαβάκης Κων/νος, Αντιδήμαρχος).
18. Ενημέρωση για τις προτάσεις της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αριστοτέλη. (Εισηγ.: κ. Κατσαβαβάκης Κων/νος, Αντιδήμαρχος).
19. Καθορισμός ποσοστού αποζημίωσης εξόδων κίνησης εκτός έδρας των Δημοτικών Εισπρακτόρων (άρθρο 50 Ν.3584/2007). (Εισηγ.: κ. Λιάγγου Αικ., Προισταμένη Οικονομικής Υπηρεσίας).
20. Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση δικτύων ΦΟΠ. (Εισηγ.: κ. Βαγκλή Ε., Ειδικός Συνεργάτης).
21. Ορισμός εκπροσώπου στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων. (Εισηγ.: κ. Αυγερινός Ν., Ειδικός Συνεργάτης).
22.  Έγκριση προϋπολογισμού 2011 της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α. Δ.ΑΕ. (Εισηγ.: κ. Παπαοικονόμου Α., Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.Δ.ΑΕ.).
23. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δ.ΑΕ. (Εισηγ.: κ. Παπαοικονόμου Α., Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.Δ.ΑΕ.).
24. Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δ.ΑΕ.
(Εισηγ.: κ. Παπαοικονόμου Α., Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.Δ.ΑΕ.).
25.  Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού Αξιοποίησης Τουριστικών Ακινήτων Δήμου Αριστοτέλη Δ.ΑΕ. (Εισηγ.: κ. Παπαοικονόμου Α., Πρόεδρος της ΑΞ.Τ.Α.Δ.Α.Δ.ΑΕ.).