12 Ιουν 2013

Η Ελληνικός Χρυσός σε ρόλο αστυνομίας και η αστυνομία σε ρόλο παρατηρητή


Την Τρίτη 12 Ιουνίου, ομάδα κατοίκων επιχείρησε να διέλθει από το δημόσιο δασικό δρόμο στις Σκουριές Χαλκιδικής. Στο σημείο του εργοταξίου η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. διατηρεί τις μπάρες και εξακολουθεί να παρεμποδίζει τη διέλευση μέσω δημόσιου δασικού δρόμου.
Σύμφωνα με το Δασαρχείο Αρναίας (11488/05.06.2013) ο παρακαμπτήριος δρόμος δεν έχει παραδοθεί προς χρήση, γεγονός που συνεπάγεται ότι ο δημόσιος δασικός δρόμος που διέρχεται από το εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός, παραμένει δημόσιος και η διέλευση των πολιτών είναι ελεύθερη.
Η ΕΛ.ΑΣ, με δυνάμεις παρατεταγμένες πίσω από την παράνομη μπάρα, δε γνώριζε ότι η παρεμπόδιση της διέλευσης είναι παράνομη; Έπρεπε οι πολίτες να έχουν μαζί τους τα δημόσια έγγραφα και αποφάσεις, ώστε να διαταχθεί το άνοιγμα του δρόμου; Ποιός ανέθεσε σε επιστάτη ιδιωτικής εταιρείας το ρόλο φύλακα δημόσιου δρόμου;
Μήπως τελικά δε μας διοικούν αυτοί που νομίζουμε;http://soshalkidiki.wordpress.com/