28 Σεπ 2012

                              Στο χωριό μας                   

  όποιος βρωμίζει τον λένε γουρούνι,

διασταύρωση  Μ.Παναγία-Πλανά-Πυργαδίκια


όποιος πατάει σκανδάλη στοχεύοντας συνάνθρωπό του τον λένε δολοφόνο,

Χοντρό Δέντρο-Σκουριές

και όλως τυχαίως αυτό συμβαίνει (αρκετά συχνά τον τελευταίο καιρό) όταν έχουμε επισκέψεις... 

διασταύρωση  Μ.Παναγία-Πλανά-Πυργαδίκια